ثبت سفارش 021-91010193
header_bg
رودنما

رودنما، پروژه پایش هوایی رودخانه ها

رودنما چیست؟

اندازه گیری دقیق مشخصات رودخانه ها نظیر سرعت، عمق، دبی و رسوب پیش نیاز اصلی مدیریت رودخانه ها در مواقع کم آبی و سیلاب می باشد. استفاده از روشهای متداول برای این منظور علاوه بر زمان و هزینه بر بودن، گاهی حتی غیر ممکن است. شرکت مهندسی آب و محیط زیست رودخیز با اقدام به تعریف پروژه ی پایش هوایی رودخانه ها گام بلندی در راستای هوشمند سازی فرآیند مدیریت مجاری آب سطحی برداشته است.

رودنما چیست؟
header_bg

مزیت های بهره گیری از رودنما

ما در رودنما قادریم با بکارگیری از فناوری روز و با استفاده از روشهای غیرتماسی که در مواقع سیلابی نیز امکان پذیر می باشند، از طریق پایش هوایی به وسیله پهپاد اطلاعات کلیدی رودخانه ها را با دقت بسیار زیاد و بصورت آنی اندازه گیری نماییم.

خدمات تحت پوشش

آنچه در رودنما ارائه می شود
محاسبه سرعت جریان
header_bg

در رودنما نقشه سرعت متوسط جریان در بازه مورد نیاز را صرفاً با استفاده از تصویربرداری هوایی تهیه می کنیم. این اقدام بویژه در شرایط سیلابی که امکان پیمایش زمینی وجود ندارد بسیار راهگشا خواهد بود.

مشاهده بیشتر
محاسبه دبی رودخانه
header_bg

اغلب داده های موجود دبی در ایران و جهان با استفاده از روش دبی-اشل بدست می آید که عاری از خدشه نمی باشد. در رودنما اندازه گیری دقیق دبی بصورت لحظه ای امکانپذیر شده است.

مشاهده بیشتر
توپوگرافی بستر رودخانه و سدها
header_bg

محاسبه عمق و تهیه نقشه توپوگرافی بستر رودخانه ها و مخازن سدها در رودنما بصورت غیر تماسی و با پردازش تصاویر بدست می آید که علاوه بر دقت بیشتر، موجب صرفه جویی در هزینه و زمان نیز می شود.

مشاهده بیشتر
محاسبه غلظت و دبی رسوب
header_bg

محاسبه غلظت و دبی رسوب در رودخانه ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ اما بسیار پر هزینه و زمان بر است که این مهم در رودنما با استفاده از تکنولوژی روز بصورت بسیار ارزان و سریع قابل دستیابی می باشد.

مشاهده بیشتر
ترسیم منحنی دانه بندی رسوب
header_bg

مطالعات مهندسي رودخانه نيازمند در اختیار داشتن مشخصات توزیع اندازه ذرات رسوبی برای مدل سازی هیدرولیک و انتقال رسوب می باشد. ما در رودنما با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر این داده های ارزشمند را خیلی سریع و با هزینه اندک تهیه خواهیم کرد.

مشاهده بیشتر