ثبت سفارش 021-91010193

خدمات

گزارش پروژه

فایل حاضر شامل برخی نقشه های شاخص گیاهی استفاده شده ، نقشه ژئورفرنس برای موقعیت یابی درختان نشان شده ، فایل اکسل جداول نتایج به دست آمده همراه با اطلاعات مکانی برای جانمایی دقیق می باشد.

لطفا جهت دسترسی به گزارش پروژه اختصاصی کد شناسه دانلود خود را وارد نمایید.

و در ادامه...

شما می توانید تا زمان تکمیل دانلود فایل، از سایر بخش های سایت نیز بازدید نمایید

پروژه چشم برتر، پروژه جامع پایش هوشمند اراضی کشاورزی است که می تواند کمک شایانی در فرآیند تصمیم گیری کشاورزان در خصوص استفاده بهینه از منابع در دسترس همچون آب، بذر، سم، کود و نیروی انسانی داشته باشد. ما در پروژه چشم برتر قادر هستیم با ارائه مشاوره های علمی و به هنگام به این نیاز تاریخی کشاورزان پاسخ دهیم. آشنایی بیشتر

رودنما، پروژه پایش هوایی رودخانه ها است که به اندازه گیری دقیق مشخصات رودخانه ها نظیر سرعت، عمق، دبی و رسوب می پردازد. شرکت مهندسی آب و محیط زیست رودخیز با اقدام به تعریف پروژه ی پایش هوایی رودخانه ها گام بلندی در راستای هوشمند سازی فرآیند مدیریت مجاری آب سطحی برداشته است. آشنایی بیشتر

شرکت مهندسی آب و محیط زیست رودخیز با هسته علمي جوان، خلاق و متخصص با رويکرد توليد “نقشه‌هاي راه” به منظور ارتقاء راهبردهاي مديريتي و اجرايي وضعيت منابع و مصارف آب از “حالت کنوني” به “وضعيت مطلوب” ايجاد شده، تا با استفاده از پتانسيل‌ بالاي پژوهشي، فني و تخصصي خود اقدام به ارزيابي و آسيب‌شناسي بايدها و نبايدهاي اين بخش‌هاي کليدي بپردازد. آشنایی بیشتر