ثبت سفارش 021-91010193
header_bg
چشم برتر

چشم برتر، پروژه جامع پایش هوشمند اراضی کشاورزی

درباره ما

چرا چشم برتر را انتخاب کنیم؟

داشتن اطلاعات صحیح و بهنگام از قسمتهای مختلف مرزعه در طول دوره کشت می تواند کمک شایانی در فرآیند تصمیم گیری کشاورزان در خصوص استفاده بهینه از منابع در دسترس همچون آب، بذر، سم، کود و نیروی انسانی داشته باشد. بعضاً نیاز محصول به استفاده از منابع مذکور در همه جای مزرعه یکنواخت نیست و ما در پروژه چشم برتر قادر هستیم با ارائه مشاوره های علمی و به هنگام به این نیاز تاریخی کشاورزان پاسخ دهیم. اقدام ضمن کاهش هزینه ها، افزایش محصول و در نتیجه افزایش درآمد کشاورز را در پی خواهد داشت.

header_bg

مبنای علمی پروژه چشم برتر

بدلیل وسعت اراضی زراعی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز کشاورزان در طول دوره کشت از جمله قسمتهای نیازمند آبیاری تکمیلی، سمپاشی و افزودن کود و همچنین زمان طلایی انجام این فعالیتها و بهترین زمان کاشت و برداشت، با رصد معمولی و زمینی مزرعه قابل استخراج نمی باشد. بعلاوه برخی اطلاعات محصول را می توان با استفاده از طول موجهایی که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیستند بدست آورد. لذا در پروژه چشم برتر مزرعه از طریق سنجنده هایی که با استفاده از پهپاد بر فراز آن به پرواز در می آیند پایش و با استفاده از مجموعه ای از شاخصهای مبتنی بر سنجش از دور که توسط تیم متخصصین کشاورزی پروژه تحلیل می شوند اطلاعات ارزشمندی در خصوص نحوه و زمانبندی انجام عملیات کشاورزی در اختیار کشاورز قرار داده می شود.

خدمات

مزایای استفاده از پروژه چشم برتر

1. پیش بینی عملکرد محصول

افزايش روزافزون تقاضاي محصولات کشاورزي و افزايش فشار بر منابع آب و خاک از يک سو و مشکلات دستيابي به داده هاي ميداني از سوي ديگر، ضرورت استفاده از مدل هاي مناسب براي پيش بيني عملکرد محصولات کشاورزي را نمايان مي سازد. ما نیز در پروژه ی چشم برتر با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی در مراحل آخر کشت قادر به تخمین سطح دقیق زیر کشت و پیش بینی میزان تولید محصول بر اساس روابط رگرسیونی هستیم که این اعداد و نتایج در مدیریت کلان بازار محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

img
img

2. تعیین زمان طلایی کاشت و برداشت

عملکرد محصولات زراعی از جمله گندم تحت تأثیر سه مؤلفه پتانسیل ژنتیکی، شرایط اقلیمی و مدیریتهای زراعی است. نیل به موفقیت برای دستیابی به حداکثر عملکرد مستلزم تشخیص زمان های بهینه از کاشت تا مرحله برداشت میباشد. از بین جنبه های مدیریت زراعت گندم انتخاب رقم مناسب، میزان بذر مصرفی و نیز نوسانات تاریخ کاشت و برداشت محصول بسیار حائز اهمیت است، زیرا حتی در محدوده اقلیم های مشابه و با اختلاف کم اب و هوایی، اختلاف زیادی در تاریخ کاشت و برداشت وجود دارد که موجب تفاوت میزان محصول نهایی خواهد شد. سنجنده های ما در این پروژه با تخمین میزان رطوبت خاک و برخی مولفه های دیگر می توانند در تعیین زمان مناسب کاشت بسیار موثر باشند و در نهایت با تحلیل بازتاب های ساختار گیاهی، زمان طلایی برداشت نیز معین خواهد شد که این امر افزایش عواید کشاورز را به دنبال خواهد داشت.

3. شناسایی قسمتهای آفت زده و ارائه نقشه سمپاشی

باید بدانیم که سم مثل هر دارویی باید فقط در حد لزوم و در موقع ضرورت با روش درست بکار رود، وگرنه بسیار خطرناک بوده و همانطور که آفت ها را از بین می‌برد موجب خسارات جبران ناپذیری نیز می گردد. باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی می تواند باعث تجمع سموم در بدن مصرف کنندگان شده و در دراز مدت عوارضی را ایجاد نماید. از این رو ما در این پروژه با توجه به نوع و کیفیت بازتاب های حاصل از سنسور های مختلف و استفاده از شاخص ها و حتی اطلاعات خام باندها، گیاهان آفت زده را مشخص و حتی مقدار سموم مورد استفاده را هم بر اساس شدت آفت زدگی تعیین و در نهایت نقشه بهینه‌ی سمپاشی را ارائه خواهیم کرد.

img
img

4. کنترل علف هرز در مزارع

به گفته کارشناسان کشاورزی، علف هرز این آفت گیاهی تا 25 درصد به تولیدات کشاورزی خسارت وارد می کند که این زنگ خطری برای کشاورزان است که با بهره گیری از توصیه های فنی و انجام عملیات به موقع مبارزه با علف های هرز می توانند علاوه بر افزایش راندمان تولید، محصولی با کیفیت ارائه نمایند. حال با توجه به اینکه طیف بازتابی از سطح اندام های محصول اصلی و علف هرز متفاوت می باشد می توان به راحتی با تعیین تراکم و موقیعت دقیق گیاهان هرز در مزراع، کمک اقتصادی زیادی در کاهش هزینه ها و همچنین کاهش استفاده گسترده از سموم ارائه نمود.

5. شناسایی قسمتهای در معرض تنش آبی و ارائه نقشه آبیاری بهینه

نا امنی آبی در جهان رو به افزایش است و تهدیدات آبی، همواره کشاورزان را با مشکلات زیادی رو به رو می کند. در بسیاری از موارد این تهدیدات برخاسته از شرایط جوی یا آب و هوایی نیستند بلکه پیامد مدیریت ناکارای منابع آبی هستند. این درحالی است که با استفاده از اطلاعات باندهای بازتابی و شاخص های سنجش از دور مخصوصا باند مادون قرمز می توان اطلاعات تنش آبی در محصول را استخراج و به نوع و میزان آبیاری مرتبط کرد و حتی مقدار آبیاری بهینه را نیز تعیین نمود. همچنین بافت خاک می تواند بر روی ظرفیت نگهداری آب تاثیر گذار باشد. بعلاوه میزان، نوع و تراکم پوشش در مصرف آب محصول تاثیر بسزایی دارد. حال اینکه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور می توان مناطق نیازمند آبیاری بیشتر را بصورت دقیق تعیین و در نتیجه موجب کاهش هزینه ها شد.

img
img

6. شناسایی قسمتهای دچار فقر مواد غذایی و ارائه نقشه کودپاشی

مديريت كارآمد کود زماني حاصل ميشود كه در طول دوره رشد و در زمـاني كـه گيـاه بـه مـواد غـذايي بيشتري نيازمند است، بتوان مقداركافي مواد غـذايي را در خاك مرطوب با تهويه مناسب در اختيار ريشه آن قـرار داد. با بکارگیری سنسور هایی با طول موجهای مختلف و از طریق پایش هوایی مزارع می توان عملیات یکپارچه سازی مدیریت کود را به بهترین شکل انجام داد.